Gimnazjum nr 1

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

we Włocławku

Strona główna        
 

 

 
 

Szkolny Klub Europejski:

 
     
 

Działalność

Członkowie

 
        

We wrześniu 2001 roku został powołany do życia Szkolny Klub Europejski im. Józefa Hieronima Reitingera.

Motto Klubu:
"Prawdziwym Europejczykiem jest ten, kto się nigdy nie zniechęca"

Paul-Henri Spaak

Regulamin Klubu:
Każdy członek Klubu jest zobowiązany:

 1. Propagować idee europejskie w swoim środowisku,

 2. Czynnie brać udział w życiu Klubu,

 3. Być otwartym na poznanie dziedzictwa europejskiego, poszerzać swoją wiedzę o Państwach Europy.

Koordynatorem Klubu w Gimnazjum jest mgr Elżbieta Samojło.
19 sierpnia 2002 roku Nasz Klub został zarejestrowany w Komitecie Integracji Europejskiej w Warszawie. Jest dostępny w bazie Szkolnych Klubów Europejskich na stronie "www.cie.gov.pl"

Program Klubu:

 1. organizowanie spotkań i warsztatów dla możliwie najszerszej społeczności uczniowskiej

 2. propagowanie aktualnych informacji na temat integracji europejskiej w gazetce szkolnej, opracowywanie materiałów informacyjnych

 3. przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

 4. nawiązywanie kontaktu z innymi klubami oraz instytucjami o charakterze europejskim,

 5. organizowanie Dnia Europejskiego w szkole z udziałem młodzieży,

 6. rozwój kontaktów za pomocą korespondencji z koleżankami i kolegami zamieszkałymi w krajach Unii Europejskiej,

 7. konkursy literackie - wiersze, eseje, rozprawki o Unii Europejskiej,

 8. konkursy plastyczne - "Unia Europejska w moich oczach",

 9. organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji związanych z integracją Polski z Unią Europejską,

 10. prezentację krajów kandydujących i członkowskich Unii Europejskiej,

 11. upowszechnienie materiałów dotyczących procesów integracyjnych,

 12. spotkania z przedstawicielami władz lokalnych odpowiedzialnych za integrację z Unią Europejską,

 13. prezentację polskich instytucji związanych z integracją z Unią Europejską,

 14. przedstawienia zysków i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej,

 15. przygotowanie programu pod hasłem "Co mogę zrobić, aby moja okolica korzystała na przystąpieniu do Unii Europejskiej",

 16. otwarcie na wszystkie możliwości ułatwiające poszerzanie naszej wiedzy i świadomości europejskiej.