Gimnazjum nr 1

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

we Włocławku

Strona główna        
 

 

 

         Teren pod budowę szkoły we Włocławku ofiarował w testamencie z dnia 16 lutego 1907 roku Leon Bojańczyk, który był właścicielem cegielni. Jego życzeniem było, by na terenie miasta Włocławka powstała szkoła podstawowa. Budowa jednak się odwlekała. Opóźnienie nastąpiło z powodu wybuchu I wojny światowej, w trakcie której inne sprawy były ważniejsze. Po zakończeniu działań wojennych, gdy Polska odzyskała niepodległość, Włocławek wrócił do odrodzonej Polski. Decyzję, o przystąpieniu do budowy szkoły podjęła Rada Miejska we Włocławku 20 listopada 1922r. Prace budowlane miały rozpocząć się wiosną tego roku. Jednak uchwała została odroczona. Dopiero 20 maja kosztorys budowy szkoły został przedstawiony Radzie Miasta. Do budowy przystąpiono 4 czerwca 1934r. Budowa trwała niezwykle krótko, niecałe dwa lata. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 1 września 1936r. A szkoła miała wówczas dość długą, ale bardzo miłą nazwę: Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Podstawowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 1 we Włocławku. 1 września 1939r wybuchła II wojna światowa. W czasie okupacji hitlerowcy częściowo spalili budynek. Po zakończeniu działań wojennych szkoła w bardzo krótkim czasie została odbudowana i to w pierwszej kolejności. W latach 1946 - 1953 kierownikiem szkoły była p. Bronisława Zawiślak. Już w roku 1953 na uroczystościach szkolnych deklamowano wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - późniejszego patrona Gimnazjum. To były lata kiedy w ręku ucznia było pióro, stalówka, atrament i bibuła. Wtedy niemożliwością było pisanie lewą ręką. W latach 1954 - 1968 kierownikiem szkoły został p. Franciszek Rombel. Za jego kadencji w roku 1960 oddano do użytku nową salę gimnastyczną. W latach 1968 - 1973 kierownikiem szkoły był p. Franciszek Lisiecki. Dnia 28 lutego 1970 roku Szkole Podstawowej nadano imię st. sierż. Mieczysława Majchrzaka. Kolejni dyrektorzy szkoły to:

 • p. Adolf Makaruk - /1973 - 1976/,
 • p. Longina Kalczyńska - /1976 - 1978/,
 • p. Kazimierz Małkiewicz - /1978 - 1985/,
 • p. Wanda Tomczak - /1985 - 1990/.

Od roku 1990 do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły pełni p. Grażyna Ręklewska. Dnia 1 września 1999 r. uchwałą Rady Miasta Włocławka na bazie Szkoły Podstawowej zostało założone Gimnazjum nr 1. 
 

21 września 2001 roku szkole nadano imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Rada Rodziców ufundowała piękny sztandar.


Na uroczystości nadania imienia szkole obecna była córka poety - p. Kira Gałczyńska.


Szkoła posiada swój ceremoniał: 

 • obchody Dnia Patrona Szkoły - wrzesień,
 • organizacja Międzygimnazjalnego Konkursu Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - listopad,
 • organizacja Międzygimnazjalnego Konkursu Informatycznego "Człowiek, którego podziwiam" - maj/czerwiec
 • organizacja "Dnia Europejskiego" w szkole,
 • udział w "Paradzie Schumana" we Włocławku i w Warszawie,
 • używanie logo gimnazjum podczas prezentacji swoich osiągnięć,

 • uroczyste "otrzęsiny" klas pierwszych - październik,
 • bal klas trzecich na zakończenie roku szkolnego,